GDPR

 

Till Dig som kund hos  J.A  Olssons Trävaror AB vill vi informera hur vi hanterar de personuppgifter som ni har lämnat till oss.

Detta med anledning av den nya dataskyddsförordningen  ( GDPR ) .

Ni har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi sparar, kan också begära att vi ändrar eller tar bort dessa personuppgifter.

De företags- och personuppgifter vi behandlar och lagrar är följande:  Namn, adress, telefonnr, faxnr,organisationsnr, personummer , kontaktperson, E-postadress, både företagsadress och eventuellt till kontaktperson(er). 

Varför vi lagrar denna information:  J.A Olssons Trävaror AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som ni lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på Er begäran.

Utöver den kontaktinformation som nämns ovan lagrar vi orderhistorik för statistisk uppföljning, garantiåtaganden o dyl som kan vara kopplad till kontaktinformation.  I kontakt med oss genom         e-post lagras även dessa mail.

Vår policy:   De person-  och företagsuppgifter ni lämnar kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ert samtycke.

Undantag:  För att kunna möjliggöra leverans av varor kan fraktbolag behöva ta del av leveransadress och ev. kontaktpersoner.

Önskas information om vilkas personuppgifter vi lagrar, vill begära ändring eller radering så är ni välkommen att kontakta oss på telefon;  0304- 66 70 90  eller mail:  info@olssonstravaror.se

 

Webbplatsen utvecklad av Trinax